PARTNERS

De ECHOS homes hebben meerdere partners die over het algemeen actief zijn in hetzelfde domein: militairen, veteranen en hun thuisfront.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie is de belangrijkste partner van ECHOS homes. Dit omdat de ECHOS-homes een aanvullende rol vervullen in de bijzondere personeelszorg van Defensie. Dat met de functies: huiskamer, ontmoeting, vorming en ontwikkeling, vrijetijdsbesteding en sociale zorg. De ECHOS-homes ontvangen daarvoor ieder jaar een financiële bijdrage van Defensie. Meer info: www.defensie.nl

Nederlands Veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast werkt het NL Veteraneninstituut aan het stimuleren van maatschappelijke waardering voor veteranen en andere geüniformeerden.  Meer info: www.nlveteraneninstituut.nl

Veteranenplatform

Het Veteranen Platform (VP) is een verbond van meer dan 70 veteranenverenigingen met als doel behartigen van de belangen van alle Nederlandse veteranen. Het Veteranenplatform is een belangrijke gesprekspartner voor o.a. het Ministerie van Defensie en vertegenwoordigt ongeveer 70.000 veteranen. Meer info: www.veteranenplatform.nl

Vfonds  

Het vfonds ondersteunt de ECHOS homes in hun rol als veteranenontmoetingscentra. Daarnaast maakt het vfonds het mogelijk dat er een landelijk systeem van nuldelijnsondersteuning voor veteranen bestaat. Een zorgsysteem waarvan de ECHOS homes deel uit maken. Ook subsidieert het vfonds regelmatig reünies en (kerst)bijeenkomsten die plaats vinden in de ECHOS homes. Meer info: www.vfonds.nl

Nationaal Comité Veteranendag

Het Nationaal Comité Veteranendag (NCVD) heeft als belangrijkste opdracht het behouden en bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen. Dat wordt o.a. gedaan door het organiseren van de landelijke Nederlandse Veteranendag, in Den Haag en altijd op de laatste zaterdag in juni. Daarnaast ondersteunt het comité tal van lokale veteranenactiviteiten, regelmatig met/in de ECHOS homes. Meer info: www.veteranendag.nl

Hulp voor Helden/Stichting KPPR

Al bijna 150 jaar stimuleert, initieert en financiert Hulp voor Helden projecten die bijdragen aan het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront – in de vorm van concrete steun of door het bevorderen van erkenning en waardering.  Meer info: www.hulpvoorhelden.nl

Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra

De samenwerkende VOC bieden een plek voor ontmoeting, reünie, activering, luisterend oor en nuldelijnsondersteuning. Welkom zijn, aandacht, gezelligheid en kameraadschap staan centraal. ECHOS Homes maken deel uit van dit verband.

DiSK-Veteranen

Defensie en vele andere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en zorg voor veteranen. Op de Digitale Sociale Kaart Veteranen staan al die organisaties die werken aan belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking van klachten na een ingrijpende gebeurtenis. Met DiSK ontstaat een beter overzicht van deze organisaties. Ook de ECHOS homes zijn opgenomen in dit bestand. Meer info: DiSK-Veteranen

Marcandi

De Marine Cantine Dienst verzorgt winkelfaciliteiten voor het personeel op verschillende marinekazernes, zoals in Den Helder of Doorn. Het aanbod bestaat o.a. uit artikelen voor persoonlijke verzorging en drank.

Marcandi zorgt ook voor een winkel in Echos home Baan 41 in Bergen-Hohne Duitsland. Deze is – net als Baan 41 – alleen open tijdens schietseries op het nabij gelegen oefenterrein, zo’n 3 tot 4 keer per jaar. Meer info: Marcandi

Karel Doorman Fonds

Het Karel Doorman Fonds biedt financiële steun aan al het marinepersoneel en hun gezinsleden, daar waar officiële instanties aan de grens van hun mogelijkheden staan. Meer info: www.kareldoormanfonds.nl

Stichting Ondersteuning Veteranenacticiteiten (OVA)

Veteranen, hun naasten of veteranenorganisaties die een activiteit organiseren voor veteranen waarbij meerdere veteranen met elkaar en/of de samenleving worden verbonden kunnen bij Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning. Meer info: www.stichting-ova.nl

Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze Veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Meer info: www.onbekendehelden.nl

Scale Models for Vets

Stichting Scale Models For Vets faciliteert bouwavonden en -middagen voor veteranen en stelt daarvoor bouwmodellen ter beschikking voor veteranen zonder budget. Meer info: www.scalemodelsforvets.nl

 

Voortman Onderscheidingen

Het leveren en opmaken van onderscheidingen voor militairen, gedecoreerde burgers, medewerkers van politie, brandweer, douane en justitie en uiteraard de veteraan. Ook de opmaak van kerkelijke, pauselijke en koninklijke onderscheidingen behoort tot het vakgebied van Voortman Onderscheidingen. Meer info: www.voortmanonderscheidingen.nl

 

Bovomed

BOVOMED-onderscheidingen is gespecialiseerd in de opmaak van onderscheidingen voor militairen, veteranen, politie, justitie, douane en brandweer!. Meer info: www.bovomed.nl

DFD

DFD is opgericht door en voor militairen en zijn de specialist die met militaire precisie haar verzekeringen 24/7 regelt, beheert en uitvoert.Meer info: www.dfd.nl