ECHOS/Home-Base Support heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.

De hoofdlijnen van het actueel beleidsplan voor de periode 2016-2020 zijn:

Stichting Home-Base Support:

  1. blijft met hetzelfde aantal ECHOS Homes actief (tenzij ontwikkelingen bij Ministerie van Defensie inkrimping van het aantal noodzakelijk of uitbreiding van het aantal mogelijk maakt);
  2. blijft actief voor alle vier doelgroepen te weten: primair Militairen en Veteranen en secundair Bedrijven en Particulieren;
  3. stemt haar aanbod aan diensten en producten beter af op de vier doelgroepen om nog beter te voldoen aan de behoeften van de doelgroepen en zo de omzet per doelgroep te verhogen;
  4. gaat meer en beter promotionele inspanningen verrichten om de vier doelgroepen te bereiken en daardoor de omzet per doelgroep te verhogen;
  5. gaat de inrichting en uitstraling van de ECHOS Homes verbeteren terwijl de gewenste sfeer ten behoeve van Militairen en Veteranen behouden blijft;
  6. gaat de flexibiliteit van de personeelsinzet in de ECHOS Homes vergroten;
  7. gaat de werkzaamheden van het stafbureau voor zoveel mogelijk decentraliseren naar de ECHOS-vestigingen, waarbij tegelijkertijd een kostenreductie wordt geëffectueerd;
  8. gaat de energiekosten fors verlagen door investeringen in isolerende maatregelen etc.;
  9. gaat de huisvestingskosten verlagen door het pand aan de Frankenlaan te verkopen en het SB te verhuizen;
  10. gaat de “andere externe kosten”, waaronder de kosten voor automatisering, sterk verlagen.