ECHOS/Home-Base Support heeft een eigen CAO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op de fiscale voorschriften van de Belastingdienst.

Home-Base Support (H-BS) is een welzijnsorganisatie met als doelstelling: het bevorderen van geestelijk en lichamelijk welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront.

Van oudsher (sinds 1874) exploiteert de organisatie militaire tehuizen in binnen- en buitenland die “een thuis ver van huis” scheppen ten behoeve van de militairen.

De missie luidt:

Home-Base Support is een professionele welzijnsorganisatie die oog heeft voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront en initiatieven ontplooit om het welzijn van hen te bevorderen, in binnen- en buitenland.

Home-Base Support realiseert de missie met name door het inrichten, bevorderen en in stand houden van ontmoetingscentra, de zogenoemde ECHOS Homes. Daarnaast is H-BS dikwijls aanwezig bij grootschalige oefeningen en uitzendingen in het buitenland.