Militaire tehuizen bestaan 150 jaar

 

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Dit jaar bestaan de militaire tehuizen, tegenwoordig bekend onder de naam ECHOS Homes, 150 jaar.
Op donderdag 24 oktober wordt dat bescheiden gevierd met een bijeenkomst en receptie, sprekers, muziek en de uitgifte van een publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Ook in de ECHOS Homes wordt in de loop van het jaar aandacht geschonken aan het heugelijke feit met speciale aanbiedingen via de klantenkaart en met bijzondere hapje of menu’s.

De militaire tehuizen zijn op 28 oktober 1874 gestart als initiatief vanuit de protestante kerken. Deze geloofsgemeenschappen zagen met lede ogen aan dat het Ministerie van Oorlog niets deed om de vele (dienstplichtige) soldaten ontspanning te bieden en een dak boven hun hoofd, buiten de kazerne.

Een thuis ver van huis

Onder het motto ‘Een thuis ver van huis’ werden met de giften vanuit de kerken vele militaire tehuizen in Nederland opgericht door de Nederlandse Militaire Bond. Deze organisatie startte later
ook in Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, in Suriname en op de Antillen met militaire tehuizen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar ook tehuizen in Duitsland bij. Toen waren de locaties vooral bekend als Protestant Militaire Tehuis (PMT), later versterkt met Katholieke Militaire Tehuizen (KMT) en Humanistisch Militaire Tehuizen (HMT).

Andere tijden

Toen begin jaren ’90 grootscheepse reorganisaties van Defensie op gang kwamen en uitzendingen gemeengoed werden, veranderde er ook veel voor de militaire tehuizen.

Op dat moment waren er 27 PMT’s, 17 KMT’s en drie HMT’s in Nederland. Kazernes verdwenen en dan ook het bijbehorende militaire tehuis. Uitzendingen kwamen en dus ook nieuwe plekken voor de tehuizen. In Bosnië, Irak, Afghanistan en recentelijk nog in Litouwen. De tehuizen in de overzeese gebieden waren toen al
verdwenen.

Splitsing

In 2010 splitste de stichting zich in twee delen. Een deel ging door onder de naam ECHOS Homes, het andere deel als Koninklijke PIT Pro Rege, tegenwoordig ook wel genoemd Hulp voor Helden. Beide organisaties delen nog steeds kantoorruimte in Apeldoorn en vieren ook samen het 150-jarig jubileum.

ECHOS Homes

Onder de stichting ECHOS Homes vallen nu zeven vestigingen in Nederland, een in Duitsland, bij Bergen-Hohne, en een mobiele unit die wordt ingezet bij oefeningen etc. De stichting wordt
financieel ondersteund door Defensie omdat de vestigingen een vorm van bijzondere personeelszorg uitbrengen voor het defensiepersoneel en veteranen.

Programma 24 oktober 2024

Op donderdag 24 oktober ‘vieren’’ we deze lange periode van het bestaan van de militaire tehuizen in de Kumpulan Bronbeek .
Het programma is nog in ontwikkeling, maar zal zeker ingaan op de bijzondere geschiedenis van de tehuizen, iets dat ook vastgelegd zal worden in een publicatie van het NIMH. Verder natuurlijk ruimte voor ontspanning, gezelligheid en – natuurlijk – de voor de ECHOS Homes zo kenmerkende lekkere
hapjes en een drankje. Genodigden ontvangen hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
Houd onze site en socials in de gaten voor meer nieuws omtrent het 150-jarig jubileum..

Bekijk nu!

Video over ECHOS Homes

Ontdek de kracht van ECHOS Homes met onze video over de organisatie. De video is enigszins gedateerd (2014) maar geeft ondanks dat toch een goed beeld van de organisatie. Ontmoet, ontspan en laat je ontzorgen bij onze vestigingen in Nederland en Duitsland. Als onderdeel van het landelijke netwerk van Veteranen Ontmoetingscentra (VOC), bieden wij een luisterend oor en gespecialiseerde hulpverlening aan militairen, veteranen en hun thuisfront. Kom langs en ervaar de unieke sfeer van ECHOS Homes.

Waarden

Peilers van ECHOS Homes

Alle ECHOS homes horen bij het landelijke netwerk van Veteranen Ontmoetingscentra (VOC). Plekken waar onze veteranen een luisterend oor vinden in moeilijke en makkelijke tijden. En waar ze, als dat nodig is, de weg gewezen wordt naar gespecialiseerder hulpverlening. Medewerkers van de ECHOS homes zijn daarvoor speciaal opgeleid.

Ontmoeten

Een ECHOS Home is de plek waar militairen, veteranen, hun thuisfront elkaar treffen.

Ontspannen

In een ECHOS Home ben je even weg van het werk, buiten de poort, in een andere omgeving. Wat ontspannen met een krant, tv-kijken, iets drinken of eten met je collega’s.

Ontzorgen

In een ECHOS Home wordt goed voor je gezorgd. Militairen, veteranen en hun thuisfront mogen de vergaderfaciliteiten zonder kosten gebruiken. Er is altijd een veteranenhelper aanwezig om je met raad en daad bij te staan.

Blog

Laatste nieuws

Waardering voor Han Mennink

Waardering voor Han Mennink

Gisteren heeft onze collega Han Mennink (manager van ECHOS Home Havelte en Den Helder) uit handen van Herold Donkers en de Brigade Zorgcoordinator van 43 Mechbrig-Havelte een dankbrief en presentje gekregen van de Nationale Veteranendag en de jury van de Witte Anjer...

Lees meer
Vrijheidslunch Veteranen 9 november 2024

Vrijheidslunch Veteranen 9 november 2024

Samen met Hulp voor Helden en VOC organiseren we in de ECHOS Homes Havelte, Ermelo, Schaarsbergen en Oirschot een vrijheidslunch op 9 november 2024. Van harte welkom! Ben jij veteraan of ken je een veteraan die samen met ons de vrijheid wil vieren? Zet dan 9 november...

Lees meer