Protestants Militair Tehuis Nunspeet
van feestelijke opening tot stille sluiting

Frank Oosterboer

Door Frank Oosterboer is onderzoek gedaan naar, en een boek geschreven over, het Protestants Militair Tehuis in Nunspeet. Een mooi naslagwerk over de historie van het Tehuis waar we ook als ECHOS/Home-Base Support heel blij mee zijn. Frank is ook auteur van het Handboek voor de dienstplichtig soldaat b.d. en van Kernwapenopslag in Darp en ‘t Harde en was als dienstplichtig soldaat in 1978 en 1979 bezoeker van het PMT-Nunspeet.

Met de feestelijk opening in 1954 startte het leven van het Protestants Militair Tehuis (PMT) Nunspeet.

Aan de Elspeterweg waaraan het lag werden in dat jaar ook een katholiek en een humanistisch tehuis geopend. Het PMT was een zogenaamd koepeltehuis dat er een was uit een serie van in totaal zeven, die in 1954 bij de grote legerplaatsen werden geopend.

Het boek beschrijft de activiteiten en geschiedenis door de jaren heen tot de sluiting in 1996. Het tehuis bewoog met de tijd mee, veranderende omstandigheden in het leger, vooral die op het gebied van vrijheden en beloning van soldaten, hadden ook gevolgen voor het PMT. Toenemende behoefte aan studieruimte en de mogelijkheid om maaltijden te bereiden maakte eind zeventiger jaren een uitbreiding en verbouwing noodzakelijk.
Met het verdwijnen van het dienstplichtleger en de sluiting van de Winkelmankazerne was er geen reden meer om het PMT open te houden, in alle stilte werd het gesloten. Het werd echter niet afgebroken en het vond een verrassende nieuwe bestemming die in het laatste hoofdstuk wordt beschreven. 

Voor een gratis download van het boek, klik hier