Van dr. Emiel Maliepaard kregen we het verzoek om onderstaand persbericht te verspreiden en hier werken we als Stichting ECHOS homes graag aan mee.
Heeft u in Afghanistan (ISAF) of Mali (MINUSMA) gediend? En wilt u uw ervaringen hierover delen?
De Nederlandse Defensie Academie doet onderzoek naar zorgbehoeften van vrouwen en mannen die hebben gediend in Afghanistan (ISAF) en Mali (MINUSMA). Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het welzijn en mogelijke zorgbehoeften voor, tijdens en na uitzending. We gaan dit ook voor mannen en vrouwen vergelijken. Dit onderzoek leidt, waar nodig, tot aanbevelingen voor de werkpraktijk.
Om een beter beeld te krijgen van de ervaringen (incl. mogelijk stressvolle gebeurtenissen), hoe u hiermee omging, en de zorg- of welzijnsbehoeften worden in totaal zo’n 100 veteranen (50 vrouwen, 50 mannen, actief en post-actief) geïnterviewd. Wat betreft mannelijke veteranen zoeken we vooral mannen die een gevechts(onder)steunende functie hadden, om een goede vergelijking tussen vrouwen en mannen te kunnen maken.
Opzet onderzoek
Een interview duurt ca. 1,5 uur en wordt op een rustige locatie naar uw keuze afgenomen, waar u zich op uw gemak voelt. Het is niet noodzakelijk om op dit moment een zorgbehoefte te hebben.
Deelname aan dit onderzoek is op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit.
Meld u aan
U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek door een e-mail te sturen naar dr. Emiel Maliepaard e.maliepaard.01@mindef.nl. Heeft u vragen over het onderzoek of de afname van de interviews, neem dan ook gerust contact op met dr. Emiel Maliepaard.