ECHOS Homes, altijd plek en tijd voor een goed gesprek.

Wat wil dat zeggen?

Dat wij als militaire tehuizen met de functie van huiskamer voor militairen, veteranen en hun thuisfront altijd een plek hebben om even bij elkaar te komen. Is dat nou met z’n tweeën in een stil hoekje, of met een grotere groep in één van onze zalen, het kan.

Met name in deze tijd is er soms de behoefte om even bij elkaar te zijn en de recente gebeurtenissen in Afghanistan eens door te nemen en op een rijtje te zetten.

Met name als (oud) collega’s of thuisfront geeft dat vaak opluchting en een goed gevoel. Wederzijds begrip is daarin een speerpunt.

Nuldelijnsondersteuning in de ECHOS Homes en andere veteranen ontmoetingscentra:

Soms heb je iemand nodig die helpt om weer wat overzicht te krijgen. Dat hoeft niet meteen een hulpverlener te zijn. Voor een goed gesprek of voor ondersteuning kun je ook terecht bij een vrijwilliger. Dit zijn de nuldelijnsondersteuners. Deze nuldelijnsondersteuners zijn verbonden aan een (jouw) veteranenvereniging of een Veteranen Ontmoetings Centrum. Het Nuldelijns Ondersteunings Systeem is landelijk dekkend en 24/7 bereikbaar, en is er voor veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De nuldelijnsondersteuner kan je helpen met een goed gesprek, een luisterend oor of een arm over je schouder, maar kan je ook – als dat nodig blijkt – op een juiste wijze begeleiden naar de professionele hulpverlening.

Binnen de ECHOS Homes en andere VOC’s  is minimaal één nuldelijnsondersteuner aanwezig.

Dit systeem is een samenwerking tussen het Veteraneninstituut, Landelijk Zorgloket Veteranen en het veteranenplatform.

Klik voor bereikbaarheid van een ondersteuner op dit logo:

Binnen de ECHOS Homes zijn alle ruimtes, zoals gebruikelijk, vrij te gebruiken door defensie en de daar aan gelieerde partrijen, bijvoorbeeld vanuit een veteranenclub of vanuit een van de defensie onderdelen.